Ważne Informacje

Aktualności

Festiwal Kultury Żydowskiej

      W dniu 2.lipca 2016 roku słuchacze i sympatycy UTW bawili się na Szerokiej w Krakowie podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej. Tym razem zachwycił nas jazz . Grały zespoły i orkiestry złożone z muzyków z całego świata. To było wielkie święto muzyki.

05 05 05

Zobacz więcej

Zarząd Stowarzyszenia UTW informuje...

Wyjazd do Krakowa na Festiwal Kultury Żydowskiej
"Szalom na Szerokiej"
będzie w dniu 2 lipca 2016r. o godz. 16.00
z Dworca Autobusowego w Makowie Podhalańskim.

Podróż śladami renesansu lubelskiego.

      W ramach realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania” polegające na prowadzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w dniach 21,22,23 czerwca 2016 roku słuchacze UTW i jego sympatycy odbyli podróż do Zamościa, Lublina, Szczebrzeszyna i Zwierzyńca.

Zobacz więcej

„Życie na Ziemi, skąd się wzięło, jak wygląda i dlaczego powinniśmy je chronić”

      W dniu 7 czerwca 2016 roku słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach projektu finansowanego przez Urząd Gminy w Makowie Podhalańskim wysłuchali fascynującego wykładu prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego pt. „Życie na Ziemi, skąd się wzięło, jak wygląda i dlaczego powinniśmy je chronić” w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Wyjazd połączony był z pobytem w Termach w Szaflarach, gdzie po prawie dwugodzinnym wykładzie słuchacze relaksowali się w geotermalnych wodach.

05 05 05 05

Zobacz więcej

Język rosyjski.

               W ramach kolejnego projektu finansowanego przez Urząd Gminy w Makowie Podhalańskim, zorganizowaliśmy warsztaty lingwistyczne. Tym razem szlifowaliśmy język rosyjski. Nasze spotkania zdominował śpiew i poezja.Rosyjskie ballady i romanse rozbrzmiewały w sali i w naszych sercach. Zajęcia prowadziła Pani mgr Maria Jajeśnica.

Zobacz więcej

KOLEJNE SPOTKANIE Z KRÓLOWĄ NAUK- FIZYKĄ!.

       KOLEJNE SPOTKANIE Z KRÓLOWĄ NAUK- FIZYKĄ! 19 maja wysłuchaliśmy wykładu Pani Danuty Pałkańskiej pt.,,Rezonans:mechaniczny,akustyczny,elektromagnetyczny, jądrowy,,. Efektem wszystkich naszych spotkań z fizyką jest świadomość jej obecności w praktycznym,codziennym życiu.

05 05 05 05

Zobacz więcej

,,BO NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK-historia i obecne działania Polskiej Akcji Humanitarnej".

       9 maja uczestniczyliśmy w dwóch niezwykłych wykładach! Pierwszy pt.,,BO NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK-historia i obecne działania Polskiej Akcji Humanitarnej", zaprezentował nam Pan Tadeusz Szczepaniak,pracownik biura PAH w Krakowie. Drugi ,,Maków mojej młodości z elementami wspomnień o zakończeniu II wojny światowej",przedstawił Pan Józef Miehle.

05 05 05 05

Zobacz więcej

RECEPTA NA DŁUGIE I DOBRE ŻYCIE

                Ludzkość od wieków szukała sposobów na przedłużenie życia.Człowiek, obok ułatwiania sobie pobytu na ziemi przez zastosowanie ognia,czy wynalezienie koła,zastanawiał się też jak długo i szczęśliwie funkcjonować. Można byłoby prześledzić kilka tysiącleci i przyjrzeć się wielu cywilizacjom -od chińskiej, przez egipską do Inków czy Europejczyków,- by stwierdzić,że jednym z problemów spędzających sen z powiek ,było wydłużenie życia.Egzystencja w dawnych czasach na pewno nie należała do najprostszych czy najłatwiejszych. Czyhało na ludzi wiele niebezpieczeństw, żywiołów, chorób, zwierząt, wrogich sąsiadów żądnych krwi, danin, ziemi.Jak opisują historycy ,nasi praojcowie wychodzili z tych opresji z różnym skutkiem.A czy znaleźli sposób na uciekający czas ? Kiedyś, by dożyć 40-stki trzeba było się mocno postarać! Rzadkością było osiągnięcie 60-siątki! Naukowcy twierdzą,że długość życia wiąże się z kolejnymi etapami.

Zobacz więcej

Zaproszenie

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
w dniu 11.05.2016 (środa) o godz. 17.00
w sali nr 8 Zakładu Higieny i Ekologii UJ CM, ul Kopernika 7


Temat zebrania:(Nie)równe traktowanie osób starszych w różnych obszarach życia: przykłady oraz rozwiązania na podstawie udziału w międzynarodowej sieci badawczej COST ACTION on AgeismPrelegenci:
prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski)
dr Piotr Kubiński (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Jolanta Perek-Białas (Szkoła Główna Handlowa/Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron (Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński)


przedstawią kwestie: regulacji prawnych dyskryminacji, dyskryminacji w mediach i na rynku pracy oraz dyskryminacji w badaniach klinicznych nowych leków

Łączymy wyrazy szacunku
dr hab. Katarzyna Szczerbińska
dr hab. Jolanta Perek - BiałasZarząd Krakowskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa
Gerontologicznego

W posiedzeniu naukowym z ramienia naszego Stowarzyszenia wzięła
udział p. prezes Barbara Skubis– Tyszewska.

„400 lat doświadczenia Zakonu Bonifratrów w ziołolecznictwie – 1609-2016”.

       W dniu 25 kwietnia 2016 roku w Miejskiej Bibliotece w Makowie Podhalańskim prelekcję „400 lat doświadczenia Zakonu Bonifratrów w ziołolecznictwie – 1609-2016” , dla słuchaczy Stowarzyszenia UTW i seniorów Gminy Maków Podhalański przedstawił brat Jan z Dukli.

Licznie zebrani Seniorzy poszerzyli swoją wiedzę o ziołolecznictwie i o bezpieczeństwie stosowania ziół. Poznali także historię Zakonu Szpitalnego im. Jana Bożego zwanego Bonifratrami, którzy za wzorem swojego założyciela służą ubogim, biednym i opuszczonym, chorym i cierpiącym. Prowadzą szpitale, ośrodki pomocy środowiskowej i domy opieki, w których każdy potrzebujący znajduje pomoc i zrozumienie.


05 05 05 05

Zobacz więcej

I FORUM SENIORA „ OD AKTYWNOŚCI DO ZDROWIA”.

       W dniu 14 kwietnia 2016 roku w Krakowie w Auditorium Maximum UJ odbyło się I FORUM SENIORA „ OD AKTYWNOŚCI DO ZDROWIA” organizowane przez DZIENNIK POLSKI.
Nasze Stowarzyszenie reprezentowały panie U. Chudzik, B. Sasuła i M. Wiciarz.


05 05 05 05

Zobacz więcej

Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora.

        14 i 15 kwietnia 2016 roku słuchacze naszego uniwersytetu mieli niecodzienną okazję przypatrzenia się swoim finansom.Wykład i warsztaty prowadził Pan Daniel Jachimowicz. W przystępny sposób i...bardzo bezpiecznie przeprowadził nas przez zawiłości prawa bankowego.Prelegent zwrócił uwagę słuchaczy na wiele niepokojących sytuacji,uczulił na pułapki i nieuczciwych kontrahentów.


05 05 05 05

Zobacz więcej