Zebranie Walne Stowarzyszenia UTW

22 marca w Bibliotece Miejskiej odbyło się Zebranie Walne Stowarzyszenia UTW. Spotkaniu przewodniczyła Pani Barbara Sasuła. Prezes Barbara Skubis-Tyszewska przedstawiła i omówiła sprawozdania: merytoryczne i finansowe.Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Jelonek… Read more »

Wykład krajoznawczy

5 lutego odbył się wykład krajoznawczy. Prowadzący Stanisław Mazurek przedstawił i omówił bardzo szczegółowo i profesjonalnie wyjazdy edukacyjne  makowskich seniorów  w 2017 roku. Kolejny raz mogliśmy przeżywać estetycznie i emocjonalnie… Read more »

Zarząd UTW informuje:

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Makowie informuje:   22 marca 2018 roku (czwartek) odbędzie się ZEBRANIE WALNE w bibliotece, pierwszy termin godz.15.00, drugi termin  godz. 15.15