Sekcje

 Profilaktyki zdrowia 

 Sportu

 Turystyki i Krajoznastwa

 Psychologii

 Językowa

 Informatyki

 Kultury i sztuki