BIORÓŻNORODNOŚĆ…

      Możliwość komentowania BIORÓŻNORODNOŚĆ… została wyłączona

Tematem majowego spotkania słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Makowie Podhalańskim była bioróżnorodność. To druga część zajęć, których było przybliżenie zasad rozwoju zrównoważonego, to znaczy takiego, który pozwoli kolejnym pokoleniom cieszyć się naturą.  By zachować dobrostan naszej planety musimy zadbać o zachowanie wszelkich organizmów, które nam towarzyszom niezależnie czy powstały one w wyniku ewolucji czy hodowli. Szczególnie musimy zadbać o wszelkie dzikie zwierzęta i rośliny żyjące w naturalnych warunkach a to zobowiązuje   do zachowania i odtworzenia  siedlisk. Rośliny, to nasze filtry powietrza i wody.   Nie znamy wszystkich związków pomiędzy poszczególnymi roślinami i zwierzętami a zniszczenie jakiegoś może spowodować nieodwracalne skutki. Wiemy, że brak owadów zapylających spowoduje brak jabłek, pomidorów itd. Bioróżnorodność umożliwi regenerację natury w wypadku zagrożeń powstałych np.  w wyniku zmian klimatycznych.  

Naszym zadaniem jest:                                                                                                                              

     -restytucja siedlisk

    – rozsądne gospodarowanie wodą

    – ograniczenie śmieci

    – zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza