ZEBRANIE WALNE I SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

      Możliwość komentowania ZEBRANIE WALNE I SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE została wyłączona

Zebrani(w okrojonym składzie i rygorze epidemicznym) wysłuchali i przyjęli Sprawozdania :Komisji Rewizyjnej, Merytoryczne za rok 2020, Finansowe za rok 2020, Merytoryczne za lata 2017-2020 (patrz poniżej).

Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Skład Zarządu:

  • Małgorzata Barcik- Prezes
  • Lidia Nitoń- Wiceprezes
  • Jadwiga Jurek- Wiceprezes 
  • Barbara Semik- Sekretarz  
  • Halina Maciaszek- Skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Irena Talaga- Przewodnicząca 
  • Maria Halawa- Członek   
  • Teresa Biskup- Członek