Rekrutacja

Zrzeszamy i zapraszamy emerytów i rencistów, którzy po złożeniu Deklaracji członkowskiej i opłaceniu składek, stają się pełnoprawnymi słuchaczami.