Zarząd

 Uchwałą  Nr 13/WZ/2021 z dnia 05.05.2021 ukonstytuował się nowy ZARZĄD Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w składzie:

Małgorzata, Maria Barcik –  Prezes
Jadwiga Jurek – Wiceprezes 
Lidia, Maria Nitoń – Wiceprezes
Halina, Jolanta Maciaszek – Skarbnik
Barbara Semik – Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

Irena Talaga – Przewodniczącza 
Teresa, Irena Biskup – Członek 
Maria, Halina Halawa  – Członek 

 
 
 

Rada Programowo-Naukowa

 

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu objęła
patronatem działalność UTW gwarantując wysoki poziom programu edukacyjnego. 
  

Dr n. med. Marcin Wroński – Prorektor ds. współpracy i rozwoju w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
Dr Grzegorz Stanaszek – Emerytowany pułkownik Wojska Polskiego
Dr Ryszard Janiszewski – Prezes Zarządu Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej
Mgr Krzysztof Bochnak – Dyrektor Biura Logistyki w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
Mgr Danuta Pałkańska – wieloletni nauczyciel fizyki
Mgr inż. Artur Piórkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim
Mgr Paweł Sala – Burmistrz Makowa Podhalańskiego
Mgr Andrzej Sasuła – V-ce kanclerz w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu