Zarząd

 Uchwałą  nr 5 ukonstytuował się nowy ZARZĄD Stowarzyszenia w składzie

Barbara Małgorzata Skubis-Tyszewska –  Prezes
tel.: +48698489024 Email: barbaratyszewska@gmail.com 
Małgorzata Barcik – wiceprezes
Zofia Hołda –  wiceprezes
Grażyna Wiciarz – skarbnik
Barbara Sasuła – sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

Barbara Mazur – przewodniczącza 
Bogumiła Jamróz – członek 
Barbara Mirocha – członek 

 

Samorząd Słuchaczy

Małgorzata Madej – Starosta 
Maria Jajeśnica – członek 
Zofia Hołda – członek 

 

Rada Programowo-Naukowa

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu objęła
patronatem działalność UTW gwarantując wysoki poziom programu edukacyjnego. 
 

Dr n. med. Marcin Wroński – Prorektor ds. współpracy i rozwoju w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
Dr Grzegorz Stanaszek – Emerytowany pułkownik Wojska Polskiego
Dr Ryszard Janiszewski – Prezes Zarządu Stowarzyszenie “Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej
Mgr Krzysztof Bochnak – Dyrektor Biura Logistyki w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
Mgr Danuta Pałkańska – wieloletni nauczyciel fizyki
Mgr inż. Artur Piórkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim
Mgr Paweł Sala – Burmistrz Makowa Podhalańskiego
Mgr Andrzej Sasuła – V-ce kanclerz w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu